فرهنگ شرکت

روحیه شرکت: استقامت ، تلاش برای کمال ، مرتباً پیشی گرفتن

چشم انداز شرکت: به عنوان پیشرو در تولید کننده لوازم جانبی بیل مکانیکی

هدف: تبدیل شدن به یک تولید کننده پیشرو در چکش های شکست هیدرولیک

فلسفه تجارت: مبتنی بر صداقت ، نوآوری به عنوان روح

سیاست کیفیت: دقیق ، مداوم بهبود ، ارائه محصولات با کیفیت و خدمات رضایت بخش به مشتریان ، به طوری که سیستم مدیریت کیفیت شرکت به طور مداوم بهبود یافته است.