چاک دهنده

  • Ripper

    چاک دهنده

    چاک دهنده برای خاک سفت سست ، خاک یخ زده ، سنگ نرم ، سنگ آب و هوایی و سایر مواد نسبتاً سخت مناسب است ، که برای کارهای بعدی مناسب است. در حال حاضر یک طرح ساخت و ساز غیر انفجاری م effectiveثر و راحت است.